Zaposlimo

 

Tajnik VIZ VI

opravlja dela in naloge skladno s predpisi (predvsem Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Kolektivna pogodba, Zakon o izobraževanju odraslih) in pravilniki, ki veljajo za področje vzgoje in izobraževanja odraslih in izhajajo iz omenjenih aktov, v skladu z internimi pravili, letnim delovnim načrtom ter v skladu z odredbami vodstva zavoda.

Program del in nalog tajnika VIZ obsega zlasti naloge, povezane z organizacijo in izvajanjem poslovanja zavoda, upravno-administrativnih del ter kadrovskih zadev, zlasti:

 • Opravljanje upravno-administrativnega dela za zavod
 • Vodenje in organiziranje informacijske pisarne
 • Prejeta pošta
 • Kadrovske zadeve
 • Administrativno delo za organe zavoda
 • Nabava
 • Arhiviranje
 • Drugo

POGOJI ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA
Zahtevana strokovna izobrazba: višja strokovna izobrazba
Raven strokovne izobrazbe: 6
Zahtevana specifična funkcionalna znanja in veščine:

 • dobro znanje slovenskega jezika
 • računalniška znanja (oblikovanje besedil, preglednic, predstavitev, uporaba elektronske pošte in interneta, uporaba ustreznih računovodskih in kadrovskih programov)
 • poznavanje zakonodaje delovnega področja
 • vozniški izpit B kategorije (zaželeno)

Zahtevane sposobnosti:

 • samostojnost in organiziranost
 • sposobnost učinkovitega komuniciranja
 • smisel do dela s številkami
 • sposobnost za delo v skupini

Prijave na: saso.skocir@cdi-univerzum.si

 

 

UČITELJA STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMU TURISTIČNI TEHNIK

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih modulov v programu SSI Gastronomija in turizem, smeri Turistični tehnik, ki bo poučeval honorarno predmete:

 • Turistično spremljanje in vodenje,
 • Svetovanje in prodaja turističnih aranžmajev,
 • Organizacija turističnih storitev,
 • Naravna in kulturna dediščina.

Delo je enkrat na teden, vendar ne vse šolsko leto. S kandidatom bomo sklenili pogodbo o sodelovanju ali avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

 • visokošolska strokovna izobrazba s področja turizma, hotelirstva, geografije, zgodovine, etnologije, umetnostne zgodovine, ekonomije.
 • pedagoško-andragoška izobrazba,
 • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave na: damjana.osterc@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 74 (Damjana Osterc).

 

UČITELJA STROKOVNIH PREDMETOV V PROGRAMU LOGISTIČNI TEHNIK

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih modulov v programu Logistični tehnik, ki bo honorarno poučeval. Delo je enkrat na teden. S kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

 • visokošolska strokovna izobrazba s področja prometa ali logistike,
 • pedagoško-andragoška izobrazba,
 • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave pošljite na: mateja.vurnik@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 86 (Mateja Vurnik).

 

UČITELJ MODULOV KUHARSTVA

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih predmetov kuharstva, ki bo honorarno poučeval na strokovnih šolah. Delo je enkrat na teden. S kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

 • visokošolska strokovna izobrazba s področja živilske tehnologije, biologije, kemije, hotelirstva ali gospodinjstva.
 • pedagoško-andragoška izobrazba,
 • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave na: damjana.osterc@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 74 (Damjana Osterc).

 

Dostopnost