UČITELJ STROKOVNIH PREDMETOV RAČUNALNIŠTVA

Za izobraževanje odraslih iščemo učitelja strokovnih predmetov računalništva, ki bo honorarno poučeval na strokovnih šolah. Delo je enkrat na teden. S kandidatom bomo sklenili avtorsko oz. podjemno pogodbo.

Pogoji:

  • visokošolska strokovna izobrazba iz področja računalništva/informatike,
  • pedagoško-andragoška izobrazba,
  • strokovni izpit za delo v vzgoji in izobraževanju.

Prijave pošljite na: mojca.sikosek@cdi-univerzum.si ali pokličite na tel. št.: 01/583 92 89 (Mojca Sikošek Penko).