Gastronomske in hotelske storitve smer kuhar

Zakaj vpis v program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?

Med šolanjem udeleženec spozna tehnologijo priprave hrane, nauči se ravnati z živili in kuhano hrano, spozna količinske normative, programiranje in načrtovanje prehrane, higienske in tehnične predpise. Znati mora organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Kuhar mora dobro razlikovati barve, vonje in okuse ter imeti spretne roke in prste. Nagnjen mora biti k redu, čistoči, osebni urejenosti, sistematičnemu delu in imeti mora smisel za estetiko. Bodoči kuharji si razvijajo tudi čut za organizacijo dela in pravilno časovno razporeditev.

Delo GASTRONOMA HOTELIRJA

Delo kuharja je raznoliko in obsega vse od naročanja in prevzemanja živil do čiščenja, priprave živil in toplotne obdelave, razdeljevanja na posamezne obroke, garniranja in dekoriranja jedil. Pripravi ali izdeluje hladne in tople jedi ter sladice po dnevnih menijih in po jedilnem listu. Pri tem upošteva recepte in količinske normative za porabo živil in obroke jedil. Svoje delo opravlja higienično, skrbno pazi na higieno in čistočo v kuhinji. Pripravlja tudi podatke za dnevni obračun porabljenih živil, izdanih obrokov hrane in sproti pregleduje zaloge. Z vodjo kuhinje sodeluje pri inventurnih popisih. Sodeluje pri pripravi in sestavljanju jedilnih listov, dnevnih menijev ter pri pripravi kalkulacij za posamezna jedila ali obroke. Za uspešno opravljanje svojega dela mora spremljati strokovne novosti in jih tudi uporabljati. Ko si pri delu že nabere dovolj izkušenj, sodeluje pri uvajanju novih delavcev.

Naziv strokovne izobrazbe

gastronom  hotelir/ gastronomka hotelirka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • je uspešno končal nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

in ima

  • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Letak programa Gastronomske in hotelske storitve smer kuhar

 

Dostopnost