Kategorija: Programi NPK

Nepremičninski posrednik

ODDAJ PRIJAVNICO Vsebina usposabljanja : Osnove ekonomike nepremičninskega trga Osnove ocenjevanja vrednosti nepremičnin Stvarnopravna razmerja Obligacijska razmerja (splošni del)

Knjigovodja/knjigovodkinja

Opis seminarja Knjigovodja/knjigovodkinja vodi stroškovno knjigovodstvo, knjigovodstvo osnovnih sredstev, materialno, blagovno in finančno knjigovodstvo ter obračunava plače in ostale osebne...

Dostopnost