Ekonomski tehnik

Zakaj vpis v program EKONOMSKI TEHNIK?

To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik.

Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva. Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Delo EKONOMSKEGA TEHNIKA

Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, kjer je zaposlen.

Naziv strokovne izobrazbe

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • četrti letnik gimnazije

ali

  •  zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Ekonomski tehnik

 

Dostopnost