Gimnazija (GIM)

Izobraževanje v gimnaziji traja 4 leta in se zaključi s splošno maturo, ki omogoča pridobiti srednjo izobrazbo. Opravljena splošna matura omogoča vpis v univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

Gimnazijo delimo na splošno in strokovno.

Splošna gimnazija: zagotavlja dovolj široko splošno izobrazbo in vzpostavlja vednost, ki je skupni temelj za vsa področja univerzitetnega študija.

Strokovna gimnazija: tehniška, ekonomska in umetniška.

Tehniška gimnazija: nudi tudi predmete z različnih področij tehnike: strojništva, elektrotehnike, računalništva, gradbeništva, lesarstva in agroživilstva.
Ekonomska gimnazija: omogoča poglabljati znanje na ekonomskem področju.
Umetniška gimnazija: omogoča izobraževanje v štirih smereh: glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni.

MATURITETNI TEČAJ
K splošnemu izobraževanju sodi tudi maturitetni tečaj, ki omogoča načrtno in sistematično pripravo na splošno maturo.

Povezave na:

Dostopnost