Tehnik računalništva

Zakaj vpis v program TEHNIK RAČUNALNIŠTVA?

Računalništvo je področje tehnike, na kateri temelji vsakdanji utrip in dolgoročni razvoj sodobne družbe. Računalniška tehnologija v industrijah vseh vrst, telekomunikacije, storitvene dejavnosti, promet, svet zabave, itd. prodira hitro, odpira veliko možnosti razsežnosti in zahteva veliko znanja ter spretnosti na področju računalništva in informatike. Poklic je dovolj široko zasnovan, da je kandidat posledično zaposljiv v industriji, obrti, uslugah, upravi in vseh ostalih ustanovah.

Računalniški tehnik zna izdelovati spletne strani, programirati, računalniško oblikovati dokumente, vzdrževati komunikacijske sisteme, vključno z multimedijsko tehniko, vzdrževati informacijske sisteme, vzdrževati in nameščati certifikate in kodirne algoritme; gre za velik repertoar znanj, ki so vsesplošno uporabna.

Delo TEHNIKA RAČUNALNIŠTVA

Kandidat, ki bo uspešno opravil program, bo na delovnem mestu, razpisanem za to izobrazbo, delal na področju informatike. Uporabljal bo pridobljena znanja o informacijski tehnologiji in reševal težave, ki jih predstavlja. Z znanjem programskih jezikov in poznavanjem dela z bazami podatkov bo lahko dograjeval uporabljen informacijski sistem in strežnike, skrbel za njihovo varnost in podobno. Pri izobraževanju pridobljena znanja so delo v timu, ki so prav tako izrednega pomena in hkrati tudi zelo dobrodošla pri delodajalcih.

Naziv strokovne izobrazbe

tehnik/ tehnica računalništva

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno:

  • si pridobil enega izmed naslednjih nazivov srednje poklicne izobrazbe: elektrikar, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, računalnikar, mehatronik operater, avtoserviser, avtomehanik

ali

  • pridobil drugi nazivi srednje poklicne izobrazbe in ima vsaj tri leta delovnih izkušenj na področju računalništva

ali

  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz računalništva.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Tehnik računalništva

Dostopnost