Poklicni tečaj (PT)

Izobraževanje traja 1 leto in se konča s poklicno maturo.

Poklicni tečaj je namenjen tistim, ki so končali četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe, in želijo pridobiti prvi poklic na ravni srednje poklicne, tehniške in druge strokovne šole.

S končanim poklicnem tečajem in opravljeno poklicno maturo se pridobi izobrazba, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni po izobraževalnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

Povezave na:

Dostopnost