Bolničar – negovalec

Zakaj vpis v program BOLNIČAR – NEGOVALEC?

Delo bolničarja – negovalca je zelo razgibane narave. Zaposlite se lahko v različnih socialnih zavodih in bolnišnicah, opravljanje dela je mogoče tudi na samih domovih oskrbovancev. Poklic omogoča spoznavanje najrazličnejših ljudi, kar vam bogati delovne izkušnje.

Delo BOLNIČARJA – NEGOVALCA

Poklic bolničarja – negovalca temelji na pomoči starejšim, bolnim in ostalim, potrebnim oskrbe, na njihovem domu, socialnem zavodu, zavodu za rehabilitacijo, v zdraviliščih in podobno. Delo je lahko tudi terensko, lahko ga opravljate v domu oskrbovancev. Bolničar – negovalec sodeluje v procesu zdravstvene nege, pri oskrbi in hrani, opravlja manj zahtevana dela s področja zdravstvene nege in higienske oskrbe oskrbovanca. Oskrbovancem nudi pomoč pri gibanju in transferju. Bolničarja – negovalca odraža njegov čut za delo z ljudmi, altruizem, simpatičnost, prijaznost in veselje do komunikacije.

Naziv strokovne izobrazbe

Bolničar-negovalec/ bolničarka-negovalka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Bolnicar_negovalecSPI

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Letak programa Bolničar – negovalec

Dostopnost