Logistični tehnik

Zakaj vpis v program LOGISTIČNI TEHNIK?

Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan kader. Svoje delo najde v ustanovah, kjer načrtujejo, pripravljajo, vodijo in izvajajo dejavnosti, ki so povezane z blagom in potniki. Prav tako je logistika nenadomestljiva v vseh vrstah proizvodnih procesov.

Podjetja iščejo dobro usposobljene logiste, da v podjetju izboljšajo prožnost in prilagodljivost na trgu, tako s svojim dobro opravljenim delom dvignejo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem podjetju ter pri poslovnem partnerju. S tem ustvarjajo večjo dodano vrednost in na trgu odpirajo pot do konkurenčnosti.

Delo LOGISTIČNEGA TEHNIKA

Logistični tehnik/tehnica se lahko zaposli v podjetjih ali državnih ustanovah ali nadaljuje izobraževanje na višjih
in visokih šolah in nekaterih fakultetah.
Naziv strokovne izobrazbe

logistični tehnik / logistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno:

  • končal program srednjega poklicnega izobraževanja

ali

  • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz logistike.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Logistični tehnik

Dostopnost