Izjava o dostopnosti

Center za dopisno izobraževanje Univerzum se zavezuje omogočati dostopnost za svoje spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta. Z dodatnim vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Izjava o dostopnosti

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče www.cdi-univerzum.si.

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve, kot so:

 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
 • ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
 • predvidljivo delovanje spletišča,
 • omogočeno je spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
 • omogočeno je ustavljanje premikov,
 • omogočeno je podčrtovanje povezav,
 • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Stopnja skladnosti

Spletišče www.cdi-univerzum.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.arnes.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
 • različne kompleksne tabele s podatki,
 •  vsebina v formatih, ki zahteva prenos,
 • vse fotografije na spletnih mestih še niso opremljene z opisi oziroma še nimajo alternativnega besedila,
 • video vsebine nimajo ustreznih podnapisov,
 • grafično zahtevna vabila na prireditve, izdelki učencev.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.cdi-univerzum.si, kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov

 • Navadni naslov:

Center za dopisno izobraževanje Univerzum

Grošljeva 4,

1000 Ljubljana

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:  

Ministrstvo za javno upravo
Uprava RS za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo

Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.uiv@gov.si  
www.uiv.gov.si

Datum objave spletnega mesta

Spletišče je bilo v obstoječi grafični podobi posodobljeno 20. 4. 2023.

Priprava izjave o dostopnosti

 • Ta izjava je bila pripravljena 20. 4. 2023 na podlagi samoocene.
 • Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 4. 2023.
Dostopnost