KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV  V ŠOLSKEM LETU 2021/22

Zimski izpitni rok
FEBRUAR 2022
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  ponedeljek, 3. januar 2022
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota) petek, 21. januar 2022
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  ponedeljek, 31. januar 2022
Slovenščina (pisni del)  četrtek, 3. februar 2022
Slovenščina (ustni del)  4. februar –  17. februar 2022*
Zagovor izdelka oz. storitve 4. februar – 17. februar 2022*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 18. februar 2022
Spomladanski izpitni rok
JUNIJ 2022
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 6. maj 2022
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  torek, 24. maj 2022
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  petek, 3. junij 2022
Priprave na zaključni izpit (slovenščina)  16. maj – 27. maj 2022*
Slovenščina (pisni del)  ponedeljek, 6. junij 2022
Slovenščina (ustni del)  7. junij – 23. junij 2022
Zagovor izdelka oz. storitve  7. junij – 23. junij 2022*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 24. junij 2022
Jesenski izpitni rok
AVGUST 2022
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 15. julij 2022
Rok za oddajo izdelka oz. storitve (2. izpitna enota)  petek, 15. julij 2022
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  petek, 19. avgust 2022
Slovenščina (pisni del)  torek, 23. avgust 2022
Slovenščina (ustni del)  24. avgust – 3. september 2022*
Zagovor izdelka oz. storitve  24. avgust – 3. september 2022*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 9. september 2022

* S točnim datumom in uro bodo kandidati posameznih programov seznanjeni naknadno.