Cenik za PT programe

Predšolska vzgoja – poklicni tečaj PT

  Šolnina 1.220,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.420,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(122,00€ + 200,00€)
322,00€
  2. obrok do 10. obroka 122,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €

Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

 
Vrednost kreditne točke v tem programu: 1 KT = 27,80€
   

Ekonomski tehnik – poklicni tečaj PT

  Šolnina 1.220,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.420,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(122,00€ + 200,00€)
322,00€
  2. obrok do 10. obroka 122,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
 

Vrednost kreditne točke v tem programu:

1 KT = 23,50€
   

Tehnik računalništva – poklicni tečaj PT

  Šolnina 1.220,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.420,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(122,00€ + 200,00€)
322,00€
  2. obrok do 10. obroka 122,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Vrednost kreditne točke v tem programu: 1 KT = 16,80€
   
Ponovni vpis v letnik 200,00€
Individualni izpitni rok 150,00€
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
 Ponovno opravljanje izpita  50,00€
 Nepravočasna odjava od izpita  15,00€
 Izpis iz evidence  25,00€
 Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km  50,00€

 

Dostopnost