Ekonomski tehnik

Zakaj vpis v program EKONOMSKI TEHNIK?

To je poklic, ki odpira mnogo vrat. Ekonomski tehnik se bo dobro znašel v poslovnem svetu, na finančno računovodskem področju, na različnih delovnih mestih v državni upravi, v majhnih in velikih podjetjih ali kot samostojni podjetnik. Ekonomski tehnik mora imeti temeljna znanja iz sodobnega gospodarstva, ekonomike poslovanja, menedžmenta, komercialnega, upravno administrativnega in finančnega poslovanja, trženja in zavarovalništva. Številni ekonomski tehniki uspešno nadaljujejo šolanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Delo EKONOMSKEGA TEHNIKA

Delo ekonomskega tehnika/tehtnice je predvsem pisarniško, delovni čas pa je odvisen od vrste dela ustanove, kjer je zaposlen.

Naziv strokovne izobrazbe

ekonomski tehnik / ekonomska tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Ekonomski_tehnikSSI

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gospodarstva.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Ekonomski tehnik

Dostopnost