Pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

Zakaj vpis v program POMOČNIK V BIOTEHNIKI?

Veselje do kuhanja, strežbe, gospodinjstva in oskrbe – to je bistvenega pomena za delo v tem poklicu. Na izobraževanju pridobite znanje za pripravo enostavnih jedi, serviranje dnevnih obrokov in podobno.

bitehnika

Delo POMOČNIKA V BIOTEHNIKI

Poklic pomočnika v biotehniki temelji na pomoči pri bivalnih prostorih, v jedilnicah in kuhinjah ter organizaciji lastnega dela. Pri tem pomočnik v biotehniki varuje zdravje, okolje in čisti ter vzdržuje prostore objekta in okolico. Med drugim sodeluje tudi pri organizaciji bivanja in skrbi za dobro počutje gostov, sodeluje pri pripravi jedi in serviranju hrane in pijače ter vzdržuje tekstilije in izdela enostavne tekstilne izdelke za dom.

Naziv strokovne izobrazbe

pomočnik/ pomočnica v biotehniki in oskrbi

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • končal najmanj sedmi razred devetletne oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in je izpolnil osnovnošolsko obveznost

ali

  • zaključil osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Letak programa Pomočnik v biotehniki

Dostopnost