Vpis

Vpis v izobraževanje odraslih na CDI Univerzum

V skladu z Zakonom o izobraževanju odraslih, Zakonom o osnovni šoli, Zakonom o gimnaziji, Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju ter s pripadajočimi podzakonskimi akti sta pri izvedbi programov izobraževanja na CDI Univerzum možni dve vrsti vpisa:
prvi vpis in nadaljnji vpis v izobraževalni program.

Z vpisom pridobijo kandidati/ke status udeleženca izobraževanja odraslih, ki jim omogoča opravljanje vseh pripadajočih učnih obveznosti.

Poleg tega lahko kandidati uveljavljajo tudi pripadajoče socialne pravice, kakor jih določa spodaj navedeni zakon:

“Udeleženci izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo po javno veljavnih programih osnovnošolskega, poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, imajo pravico do zdravstvenega varstva iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, in pravico do drugih ugodnosti ter pravic (na primer: prevozi, štipendiranje, opravljanje začasnih ali občasnih del prek pooblaščene organizacije za posredovanje dela) v skladu s posebnimi predpisi, če niso v delovnem razmerju, prijavljeni kot brezposelne osebe ali se ne izobražujejo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Omenjene pravice je mogoče uveljavljati do dopolnjenega 27*. leta starosti.” Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96 in86/04 – ZVSI).

*določene pravice je možno uveljaviti samo do dopolnjenega 26. leta

Udeleženec/ka pri prvem ali nadaljnjem vpisu v izobraževalni program plača stroške šolanja po veljavnem ceniku CDI Univerzum.

Vpis v tekoče šolsko leto je možen do 31. 5. 2023, od 1. 6.  do 31. 8. 2023 pa samo s prošnjo, ki jo predhodno odobri direktor.

Dostopnost