Cenik za gimnazijo

Gimnazija

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€

Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini

 
Cena izpita v predhodnih letnikih v prenovljenih programih je
odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
PREDMET = 105,00€
   

 

Priprave na splošno maturo maturo

Vpisnina in administrativni stroški za  vpisane na CDI Univerzum v gimnazijski program  

Vpisnina:

50,00€

Administrativni stroški:

150,00€
Predmet (predavanja in ocenitev seminarske naloge, vaje, interni izpit) 170,00€
Izbrani predmet (samo predavanja) 85,00€
Izbrani predmet (samo ocenitev seminarske naloge, vaje oz. internega dela) 85,00€
Izvedba mature (opravljanje 5 predmetov) 200,00€
Izvedba mature (za udeležence s posebnimi potrebami) 500,00€
   
Možnosti obročnega plačevanja
Ob vpisu 250,00€
1. obrok 200,00€
2. obrok 200,00€
3. obrok 200,00€
4. obrok 200,00€

 

Dostopnost