Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1)

Center za dopisno izobraževanje Univerzum v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene (npr. 8.a člen Zakona o urejanju trga dela).

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje deset dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na CDI Univerzum (Grošljeva 4, 1000 Ljubljana). Strošek izpita je 105,00 €. Znesek lahko nakažete na IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije), v sklic zapišite št. 12345. Prijavnici priložite fotokopijo plačila. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda RS za zaposlovanje. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Kdo lahko opravlja izpit?

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili priprav na izpit. Pred prijavo na izpit svetujemo, da obiščete ali pokličete v Svetovalno središče Ljubljana, kjer se boste seznanili z izpitnim postopkom in nalogami. Dobili boste podporo pri pripravi na izpit in napotke, kako pristopiti k učenju.

Kako je z odjavo?

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdaj so izpitni roki v letu 2021?

Izpitni rok Datum izvedbe Vrsta izpita Rok prijavePrijave
Spomladanski roksreda, 27. 1. 2021pisni in ustni izpitnedelja, 17. 1. 2021PRIJAVI SE
Poletni roksreda, 21. 4. 2021pisni in ustni izpitnedelja, 11. 4. 2021PRIJAVI SE
Jesenski roksreda, 7. 7. 2021pisni in ustni izpitnedelja, 27. 6. 2021PRIJAVI SE
Zimski roksreda, 27. 10. 2021pisni in ustni izpitnedelja, 17. 10. 2021PRIJAVI SE

Kako se izpit izvaja?

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (branje, poslušanje, pisanje) in ustnega dela (govorjenje). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

SESTAVA IZPITA NA VSTOPNI RAVNI

Del izpita VsebinaČas reševanjaDelež pri oceni
BranjeBranje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence25 min25 %
PoslušanjeRazumevanje pogovora med drugimi govorci, poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil15 min25 %
PisanjeIzpolnjevanje obrazcev, dopisovanje20 min25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi)Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev15 min (+ 15 min za pripravo)25 %
SKUPAJ ZA IZPIT 90 min 

Kandidati, ki se udeležijo izpita v skladu z 8.a členom Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.

Kako se izpit ocenjuje?

Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Kje najdem še druge koristne informacije?

Kdo so kontaktne osebe na CDI Univerzum?