Izpit na vstopni ravni (A1)

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na vstopni ravni (A1)

Center za dopisno izobraževanje Univerzum v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na vstopni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine na ravni A1 za osebne ali uradne namene (npr. 8.a člen Zakona o urejanju trga dela).

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje deset dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na CDI Univerzum (Grošljeva 4, 1000 Ljubljana). Strošek izpita je 133,00. Znesek lahko nakažete na IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije), v sklic zapišite št. 123456789. Prijavnici priložite fotokopijo plačila. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na vstopni ravni A1, morajo ob prijavi predložiti Napotnico Zavoda RS za zaposlovanje. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Kdo lahko opravlja izpit?

Na izpit iz znanja slovenščine se lahko prijavi vsakdo, četudi se prej niste izobraževali po programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik ali opravili priprav na izpit. Pred prijavo na izpit svetujemo, da obiščete ali pokličete na CDI Univerzum, kjer se boste seznanili z izpitnim postopkom in nalogami. Dobili boste podporo pri pripravi na izpit in napotke, kako pristopiti k učenju.

Kako je z odjavo?

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdaj so izpitni roki v letu 2024?

Izpit iz znanja slovenščine na VSTOPNI RAVNI A1
IZPITNI ROK TERMINI Podatki o prijavi na izpit in ceni 4-urne PRIPRAVE NA IZPIT SLO A1
1. izpitni rok: četrtek, 15. 2. 2024

Pisni izpit: 15. 2. 2024 (pbl. 90 minut) Ustni izpit: 14.‒16. 2. 2024 (30 minut)

ZASEDENO

Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave na izpit zbiramo od 3. 1. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 4. 2. 2024. Cena: 121,27 € Spletno plačilo: TUKAJ. 

Priprave na izpit SLO A1 (vzorčni test): torek, 6. 2. 2024 (od 10.00 do 13.00)

Cena: 20 € Plačilo uredite na blagajni CDI Univerzum pred pripravami ali plačate na povezavi: Spletno plačilo: TUKAJ.    

2. izpitni rok: četrtek, 11. 4. 2024 Pisni izpit: 11. 4. 2024 (pbl. 90 minut)  Ustni izpit: 10.‒12. 4. 2024 (30 minut)

Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave na izpit zbiramo od 19. 2. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 31. 3. 2024. Cena:133,00€

Spletno plačilo: TUKAJ. 

Priprave na izpit SLO A1 (vzorčni test): torek, 2. 4. 2024 (od 10.00 do 13.00)

Cena: 20 € Plačilo uredite na blagajni CDI Univerzum pred pripravami ali plačate na povezavi: Spletno plačilo:    

3. izpitni rok: četrtek, 27. 6. 2024 Pisni izpit: 27. 6. 2024 (pbl. 90 minut)  Ustni izpit: 26.‒28. 6. 2023 (30 minut)

Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave na izpit  zbiramo od 15. 4. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 16. 6. 2024. Cena:133,00€

Spletno plačilo: TUKAJ. 

 

Priprave na izpit SLO A1 (vzorčni test): torek, 18. 6. 2024 (od 10.00 do 13.00)

Cena: 20 € Plačilo uredite na blagajni CDI Univerzum pred pripravami ali plačate na povezavi: Spletno plačilo:

4. izpitni rok: četrtek, 10. 10. 202304 Pisni izpit: 10. 10. 2024 (pbl. 90 minut)  Ustni izpit: 9.‒11. 10. 2024 (30 minut)

Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave na izpit zbiramo od 1. 7. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 30. 9. 2024. Cena: 133,00€

Spletno plačilo: TUKAJ. 

Priprave na izpit SLO A1 (vzorčni test): torek, 2. 10. 2024 (od 10.00 do 13.00)

Cena: 20 € Plačilo uredite na blagajni CDI Univerzum pred pripravami ali plačate na povezavi: Spletno plačilo: 

Podatki o plačilu izpita SLO A1

Izpit SLO A1 stane 133,00 €. Plačati ga je možno na 3 načine:

  1. ALI plačilo izvedete na naši spletni strani (v kolikor imate kartico registrirano za spletne nakupe). Kliknite TUKAJ.
  2. ALI plačate s položnico (na banki, pošti, trgovini …).

Podatki za plačilo:

  • ZNESEK: 133,00€
  • NAMEN PLAČILA: Plačilo izpita SLO A1
  • TRR: IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije)
  • BIC/SWIFT KODA: BSLJSI2X
  • SKLIC/REFERENCA: SI00 123456789
  • NASLOV: Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
  1. ALI plačate osebno na blagajni CDI Univerzum (Grošljeva 4, Ljubljana), pritličje, soba 2, delovnik: pon.‒čet. 8.00‒17.00; pet. 8.00‒14.00.

POMEMBNO! Prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu pošljite na: janja.stefan@cdi-univerzum.si ali jo prinesite na CDI Univerzum v času uradnih ur. Dokumente lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.

 

Kako se izpit izvaja?

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (branje, poslušanje, pisanje) in ustnega dela (govorjenje). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na vstopni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

SESTAVA IZPITA NA VSTOPNI RAVNI

Del izpita  Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Branje Branje za orientacijo, branje za iskanje podatkov in utemeljitev, branje korespondence 25 min 25 %
Poslušanje Razumevanje pogovora med drugimi govorci, poslušanje avdiomedijev in posnetkov/neposredno poslušanje med občinstvom, poslušanje obvestil in navodil 15 min 25 %
Pisanje Izpolnjevanje obrazcev, dopisovanje 20 min 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Družabni pogovor, monolog (opisovanje), izmenjava informacij, pridobivanje dobrin in storitev 15 min (+ 15 min za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT   90 min  

 

Kandidati, ki se udeležijo izpita v skladu z 8.a členom Zakona o urejanju trga dela in so nepismeni ali slabo izobraženi (manj kot 6 razredov osnovne šole), lahko opravljajo izpit samo iz govornega sporazumevanja v slovenščini na vstopni ravni na podlagi pisnega napotila Zavoda RS za zaposlovanje.

Kako se izpit ocenjuje?

Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Kje najdem še druge koristne informacije?

Kdo so kontaktne osebe na CDI Univerzum?

Dostopnost