Logistični tehnik

Zakaj vpis v program LOGISTIČNI TEHNIK?

Poklic logistični tehnik/tehnica je vse bolj prepoznaven in iskan kader. Svoje delo najde v ustanovah, kjer načrtujejo, pripravljajo, vodijo in izvajajo dejavnosti, ki so povezane z blagom in potniki. Prav tako je logistika nenadomestljiva v vseh vrstah proizvodnih procesov.

Podjetja iščejo dobro usposobljene logiste, da v podjetju izboljšajo prožnost in prilagodljivost na trgu, tako s svojim dobro opravljenim delom dvignejo učinkovitost, zmanjšujejo stroške in povečajo dobiček v lastnem podjetju ter pri poslovnem partnerju. S tem ustvarjajo večjo dodano vrednost in na trgu odpirajo pot do konkurenčnosti.

 
 
 
 
 
 
 
Delo LOGISTIČNEGA TEHNIKA

Logistični tehnik/tehnica se lahko zaposli v podjetjih ali državnih ustanovah ali nadaljuje izobraževanje na višjih in visokih šolah in nekaterih fakultetah.

Naziv strokovne izobrazbe

logistični tehnik / logistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Logisticni-tehnik-SSI2

Izbirni predmet: udeleženec izobraževanja med izbirnima predmetoma izbere enega.

*V izrednem izobraževanju se predmet športna vzgoja ne izvaja. Udeležencem se kreditne točke priznajo.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz logistike.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Logistični tehnik

Dostopnost