Gastronomija in turizem – smer gastronomija

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SMER GASTRONOMIJA?

Poklicno kariero boste lahko gradili v srednje velikih ali velikih gostinskih in turističnih podjetjih, v hotelih, specializiranih restavracijah, turističnih agencijah, turističnih informativnih centrih, na različnih delovnih mestih. Po nekaj letnih kakovostnih delovnih izkušnjah boste lahko prevzemali vse bolj odgovorna vodstvena delovna mesta, kot so vodenje delovnih skupin, oddelka idr.

gastronomija (2)

Delo GASTRONOMSKEGA TEHNIKA

V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev za manjše ali večje skupine gostov, organizacijo izvedbe dogodka z vodenjem sodelavcev ter za obračun opravljenih storitev naročniku. Znali boste pripraviti in v meni pravilno umestiti ter ustrezno ponuditi vse vrste zahtevnejših jedi. Jedi boste znali estetsko dekorirati in ponuditi gostom po zahtevnejšem načinu strežbe. Naučili se boste sprejemati goste, jim svetovati, priporočati, ponuditi in prevzeti naročila ter postreči jedi in pijače na razne načine profesionalne strežbe. Pred gosti boste znali mešati pijače, marinirati, filirati in razkosavati jedi.

Delo je polno dinamike, stikov s strankami in poslovnimi partnerji.

Naziv strokovne izobrazbe

gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

in

  • pridobil zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Gastronomiija_ssi

 Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Gastronomija in turizem – smer gastronomija

Dostopnost