Gastronomija in turizem – smer turizem

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA IN TURIZEM – SMER TURIZEM?

Znanja, nujno potrebna za opravljanje poklica, ki jih pridobite med izobraževanjem, so obvladanje osnovnih receptorskih spretnosti, kot so sprejem in razpored gostov, potrjevanje rezervacij, prijava in odjava gostov, informiranje in pridobivanje informacij, poznavanje tujega denarja, menjava in obračun storitev in delo z računalnikom.

Gastronomsko-turistični tehnik obvlada osnove organizacijske in administrativne tehnične spretnosti, kot so knjiženje in registracija poslovnih dogodkov, načrtovanje in organizacija dela, sestavljanje poslovnih dopisov v domačem in tujem jeziku, uporaba računalnika, izpolnjevanje poročil in tabel, izdelava grafikonov, poslovanje z denarjem in vrednostnimi papirji ter predmeti, vodenje skupin in poznavanje okolja.

Delo GASTRONOMSKO – TURISTIČNEGA TEHNIKA

Turistični tehnik informira goste v turističnih in potovalnih agencijah o turistični ponudbi. Sodeluje pri organizaciji potovanj, pripravlja oglasno gradivo in analizira turistične storitve. Dela v hotelskih recepcijah, v agencijah, uradih idr.

Naziv strokovne izobrazbe

gastronomsko-turistični tehnik/ gastronomsko-turistična tehnica

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

in

  • pridobil zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Turizem_ssi

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Gastronomija in turizem – smer turizem

Dostopnost