Trgovec

Zakaj vpis v program TRGOVEC?

Kupcev nikoli ne zmanjka, zato trgovcem posel od nekdaj cveti. Poklic trgovca sodi med najstarejše. Danes so veliki nakupovalni centri z bogato založenimi prodajalnami postali pravo središče družabnega življenja. Tudi to je zagotovilo, da dela trgovcem še dolgo ne bo zmanjkalo.

Delo TRGOVCA

Trgovci sprejemajo stranke in jim nudijo pomoč pri nakupu. Velikokrat imajo tudi vlogo nakupovalnega svetovalca. Delo je zelo raznoliko, saj pokriva vsa področja prodaje blaga. Skrbi za izbiro in željo strank, prevzem blaga, razložitev in skrb za kakovost. Trgovec upravlja z blagajno in evidentiranjem prispelega blaga.

Trgovci nosijo odgovorno funkcijo pri nagovoru in ravnanju s stranko. Vaša dobra volja bo polepšala dan številnim strankami. Pomembna je tudi kakovost in urejenost trgovin.

Naziv strokovne izobrazbe

prodajalec/ prodajalka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Letak programa Trgovec

 

Dostopnost