SEMINARJI

   ŠTEVILO

UR

 CENA

TEČAJA z  DDV

  • prodajna akademija
34 210,00€
  • upravljanje z nerazumevanji v odnosih in obvladovanje čustev – MEDIACIJA in KOMUNIKACIJA
8 112,00€ + DDV
  • pomen osebnega prostora pri izgorelosti
8 126,00€ +DDV
  • grafologija – psihologija pisave
4 33,00€
  • poklicno usposabljanje zavarovalnih zastopnikov in posrednikov
8 210,00€
  • zavarovalni zastopnik
100 520,00€
  • nepremičninski zastopnik
60 488,00€
  • priprave na strokovni izpit iz upravnega postopka
30 165,00€