Gimnazija

 

Zakaj vpis v program GIMNAZIJA?

Gimnazijski program je zasnovan tako, da nudi široko paleto splošnih znanj in je dobra podlaga za vpis na katerikoli višješolski ali visokošolski študijski program.

Naziv izobrazbe

gimnazijski/-a maturant/-ka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:

  • uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

GIM_predmeti

**izbirni predmeti na maturi: izberete samo dva izbirna premeta za splošno maturo in opravite izpit v 4. letniku

Zaključek šolanja: šolanje se zaključi s splošno maturo.

Splošna matura obsega:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz matematike
  • pisni in ustni izpit iz 1. tujega jezika.

Izbirni del:

  • izbirni predmet 1
  • izbirni predmet 2

Letak programa Gimnazija

Dostopnost