Gastronomske in hotelske storitve smer natakar

Zakaj vpis v program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE?

Med šolanjem boste spoznali postopke priprave in postrežbe hrane in pijač. Seznanili se boste tudi s pravili lepega vedenja, estetike in poslovnega komuniciranja v slovenskem in dveh tujih jezikih, spoznali predpise s področja materialnega in finančnega poslovanja, higienske in tehnične predpise. Naučili se boste organizirati lastno delo in uporabljati strokovno literaturo. Natakar mora imeti dobro razvite psihomotorične spretnosti in sposobnosti, kot so splošna telesna spretnost, spretnost rok, gledanje na daljavo, natančno in hitro prepoznavanje predmetov, razlikovanje barv in vonjev.

Delo GASTRONOMA HOTELIRJA

Dela natakarja so razdeljena na posamezne faze in sicer na: pripravljalna dela, ki jih je treba opraviti v natakarski pripravljalnici, kjer poteka priprava perila, namiznega inventarja in ureditev servisnih vozičkov; pripravljalna dela v jedilnici oziroma v prostorih, ki so namenjeni postrežbi gostov. Tu poteka razporejanje miz in stolov, pogrinjanje, ureditev servisnih miz, pripravljanje pogrinjkov in tista dela, ki jih vodja obrata v zvezi s hišnimi navadami odredi. Sledi sprejem gosta ob njegovem prihodu; ponudi mu jedilni list, vinsko karto ali pa ga seznani z dnevno ponudbo; prevzem naročila pri individualnih gostih ali naročila za izredne obroke; evidentiranje naročila; postrežba hrane; postrežba pijače; pospravljanje mize, priprava računa in zahvala za obisk.

Naziv strokovne izobrazbe

gastronom  hotelir/ gastronomka hotelirka

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • osnovnošolsko izobraževanje

ali

  • uspešno končano nižje poklicno izobraževanje ali njemu enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih

in ima

  • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Letak programa Gastronomske in hotelske storitve smer natakar

Dostopnost