OŠ za odrasle

Zakaj osnovna šola (OŠ)?

Uspešno končana osnovna šola predstavlja prvo, zelo pomembno stopničko na poti do poklica. V osnovni šoli ne pridobimo samo teoretičnega znanja iz predmetov, kot sta matematika in slovenščina, temveč spletemo marsikateri medčloveški odnos ter se naučimo učiti. To je trdna podlaga za življenje in dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja.

Pogoji za vpis

Vpiše se lahko vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ima vsaj 15 let. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so končali osnovno šolo s prilagojenim programom.

Izobraževanje je za udeležence brezplačno.

Vpisi potekajo 2x letno.

Kako bom zaključil/a šolanje?

Šolanje se zaključi z opravljenimi obveznostmi ob zaključku devetega razreda. Odrasli, vpisani v program osnovne šole za odrasle, prostovoljno opravljajo nacionalno preverjanje znanja.

Po zaključku osnovne šole lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri.

Letak programa Osnovna šola

 

 

Dostopnost