Cenik za SSI programe

Logistični tehnik SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
 Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.  1 KT = 19,00€
   

Tehnik računalništva SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 18,40€
   

Predšolska vzgoja SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 20,40€
   

Gastronomija in turizem SSI – smer gastronomija

  Šolnina 1.130,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.330,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(113,00€ + 200,00€)
313,00€
  2. obrok do 10. obroka 113,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 21,00€
   

Gastronomija in turizem SSI –  smer turizem

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 19,00€
   

Ekonomski tehnik SSI

  Šolnina 1.020,00€
  Vpisnina: 50,00€
  Administrativni stroški: 150,00€
  Skupaj 1.220,00€
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00€
  2. obrok do 10. obroka 102,00€
Poklicna matura +  priprave (za vsak predmet na PM 100,00 €):   400,00€
Poklicna matura s posebnimi potrebami + priprave
  za vsak predmet 150,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini  
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 19,00€
   
Ponovni vpis v letnik 200,00€
Individualni izpitni rok 150,00€
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
 Ponovno opravljanje izpita  50,00€
 Nepravočasna odjava od izpita  20,00€
 Izpis iz evidence  25,00€
 Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km  50,00€

 

Dostopnost