Hortikulturni tehnik

Zakaj vpis v program HORTIKULTURNI TEHNIK?

Hortikulturni tehniki se usposobijo za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, za opravljanje različnih del v vrtnarski pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za prodajo izdelkov in storitev.

 
 
 
 
 
 
 
Delo HORTIKULTURNEGA TEHNIKA

Hortikulturni tehnik pri svojem delu pripravlja tla za setev in sajenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin, izbira ustrezne substrate za posamezno vrtnino in izračunava in uporablja ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne zelnate rastline in pripravlja semensko blago, sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.

Naziv strokovne izobrazbe

hortikulturni tehnik/ hortikulturna tehnica

Pogoji za vpis
  • uspešno zaključena srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim enim od nazivov srednje poklicne izobrazbe – cvetličar ali vrtnar

ali

  • pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz hortikulture.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Hortikulturni tehnik

Dostopnost