Izpit na osnovni ravni (A2-B1)

Izpit iz slovenščine kot drugega in tujega jezika na osnovni ravni (A2‒B1)

Center za dopisno izobraževanje Univerzum v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva). 

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje deset dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na CDI Univerzum (Grošljeva 4, 1000 Ljubljana). Strošek izpita je 162,00 EUR, ki ga lahko nakažete na IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije), v sklic zapišite št. 123456789. Prijavnici priložite fotokopijo plačila. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja. Pred izpitom boste prejeli vabilo z natančnimi podatki o času in kraju opravljanja izpita.

Kdo opravlja izpit brezplačno?

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni ste upravičeni državljani tretjih držav, ki ste se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur in ste bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujete pogoje bivanja v RS. Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

Kako je z odjavo?

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva delavna dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopite brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdaj so izpitni roki v letu 2024?

Izpit iz znanja slovenščine na OSNOVNI RAVNI A2-B1
Izpitni rok  Terimini  

Podatki o prijavi na izpit

SLO A2-B1 in ceni

4-urne PRIPRAVE NA

IZPIT SLO A2-B1

DALJŠE PRIPREVE (12 ure) NA IZPIT in CENA
1. izpitni rok:
petek, 22. 3. 2024
Pisni izpit: 22. 3. 2024 (pbl. 120 min)
Ustni izpit: 21. 3.‒23. 3. 2024 (30 min)
Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave zbiramo od 3. 1. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 11. 3. 2024.

Cena: 162,00€

Priprave SLO A2-B1 (eno srečanje):

četrtek, 14. 3. 2024

od 16.00 do 19.00

Cena: 30 €

Spletno plačilo: TUKAJ

Priprave SLO A2-B1 (tri srečanja):

ob petkih: 1. 3., 8. 3., 15. 3. 2024

od 17.00 do 20.00

Cena: 80 €

Spletno plačilo: TUKAJ.

2. izpitni rok:
petek, 24. 5. 2024
Pisni izpit: 24. 5. 2024 (pbl. 120 min)
Ustni izpit: 23. 5.‒25. 5. 2024 (30 min)
Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave zbiramo od 25. 3. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 13. 5. 2024.

Cena: 162,00€

Priprave SLO A2-B1 (eno srečanje):

četrtek, 16. 5. 2024

od 16.00 do 19.00

Cena: 30 €

Spletno plačilo:

 
3. izpitni rok:
petek, 20. 9. 2024
Pisni izpit: 20. 9. 2024 (pbl. 120 min)
Ustni izpit: 19. 9.‒21. 9. 2024 (30 min)
Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave zbiramo od 27. 5. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 9. 9. 2024.

Cena: 162,00€

Priprave SLO A2-B1 (eno srečanje):

četrtek, 12. 9. 2024

od 16.00 do 19.00

Cena: 30 €

Spletno plačilo:

 
4. izpitni rok:
petek, 22. 11. 2024
Pisni izpit: 22. 11. 2024 (pbl. 120 min)
Ustni izpit: 21. 11‒23. 11. 2024 (30 min)
Izpolnite PRIJAVNICO.

Prijave zbiramo od 23. 9. 2024 do zapolnitve mest oz. najkasneje do 11. 11. 2024.

Cena: 162,00€

Priprave SLO A2-B1 (eno srečanje):

četrtek, 14. 11. 2024

od 16.00 do 19.00

Cena: 30 €

Spletno plačilo:

 
Podatki o plačilu izpita SLO A2-B1

Izpit SLO A2 – B1 stane 162,00€.

Plačati ga je možno na 3 načine:

  1. ALI plačilo izvedete na naši spletni strani (v kolikor imate kartico registrirano za spletne nakupe). Kliknite TUKAJ.
  2. ALI plačate s položnico (na banki, pošti, trgovini …).

Podatki za plačilo:

  • ZNESEK: 162,00€
  • NAMEN PLAČILA: Plačilo izpita SLO A2- B1
  • TRR: IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije)
  • BIC/SWIFT KODA: BSLJSI2X
  • SKLIC/REFERENCA: SI00 123456789
  • NASLOV: Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana
  1. ALI plačate osebno na blagajni CDI Univerzum (Grošljeva 4, Ljubljana), pritličje, soba 2, delovnik: pon.‒čet. 8.00‒17.00; pet. 8.00‒14.00.

POMEMBNO!

Prijavnico skupaj s potrdilom o plačilu pošljite na: janja.stefan@cdi-univerzum.si ali jo prinesite na CDI Univerzum v času uradnih ur. Dokumente lahko pošljete tudi po klasični pošti na naslov: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana.
 

Kako se izpit izvaja?

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje) in ustnega dela (pogovor na različne teme splošne rabe jezika). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

SESTAVA IZPITA NA OSNOVNI RAVNI
Del izpita  Vsebina Čas reševanja Delež pri oceni
Poslušanje Kratki pogovori, kratka obvestila/mnenja, daljši pogovor, navodila 25 min 25 %
Branje Kratka in daljša besedila iz različnih tiskanih medijev in spletnih strani 40 min 25 %
Pisanje (vodeno, ob branju) Kratko praktično besedilo, odgovor na pismo 40 min 25 %
Govorjenje (vodeno, ob predhodni pripravi) Predstavitev (sebe), opis slike, igra vlog 15 min (+ 15 min za pripravo) 25 %
SKUPAJ ZA IZPIT   135 min  

Kako se izpit ocenjuje?

Izpiti ima mejno vrednost, določeno pri 60 %. To pomeni, da kandidat izpit opravi, če pri vsakem od delov doseže 60 % točk. Na osnovni ravni kandidat izpit opravi tudi v primeru, da pri treh delih izpita doseže raven B1 oz. 85 % točk ali več, pri enem delu pa med 50 % in 59 % točk. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Kakšne pravice imam?

Po izvedenem izpitu si svojo izpitno dokumentacijo lahko ogledate na Izpitnem centru v Ljubljani. Za vpogled se dogovorite po e-pošti: izpitni.center@ff.uni-lj.si ali po telefonu št.: 01 241 86 47. Pritožbo zoper izpitni postopek lahko vložite v 8 dneh od opravljanja izpita, pritožbo zoper rezultat na izpitu pa v 8 dneh od prejema obvestila o rezultatu. Pritožbo naslovite na Pritožno komisijo Izpitnega centra (Izpitni center, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik,Trubarjeva 3, 1000 Ljubljana).

Kje najdem še druge koristne informacije?

Kdo so kontaktne osebe na CDI Univerzum?

Izobraževalni program: slo. kot drugi in tuji jezik

Dostopnost