Vrtnar

Zakaj vpis v program VRTNAR?

Vrtnarji se usposobijo za oblikovanje, urejanje in vzdrževanje zelenih površin, za opravljanje različnih del v vrtnarski pridelavi, usposobijo se za pridelavo sadik in cepljenk za prodajo v skladu s standardi, osvojijo znanja glede oskrbe in varstva vrtnin in okrasnih drevnin, razvijajo podjetniško miselnost za prodajo izdelkov in storitev.

Delo VRTNARJA

Vrtnar pri svojem delu pripravlja tla za setev in sajenje vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnin, izbira ustrezne substrate za posamezno vrtnino in izračunava in uporablja ustrezne količine gnojil za vrtnine in okrasne zelnate rastline in pripravlja semensko blago, sadi vrtnine, ustrezno oskrbuje vrtnine.

Naziv strokovne izobrazbe

vrtnar/ vrtnarka

Pogoji za vpis
  • uspešno zaključen program osnovnošolskega izobraževanja

ali

  • nižje poklicno izobraževanje

ali

  • enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

VrtnarSPI

Letak programa Vrtnar

Dostopnost