TPK – temeljne in poklicne kompetenc

Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU
Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednjeslovenska regija

TRAJANJE PROJEKTA: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022

PARTNERJI:

Razmah informacijske dobe, hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak s časom, se je potrebno ves čas učiti in se izpopolnjevati. Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela.

CILJI PROJEKTA

  • Splošni cilj projekta je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi in manj usposobljeni (manj kot štiriletna srednja šola), s poudarkom na starejših od 45 let.

CILJNA SKUPINA

  • Ciljna skupina projekta so odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

OPIS PROJEKTA

  • V več kot štiriletnem obdobju bo v okviru projekta na voljo vrsta izobraževalnih programov s področja učenja tujih jezikov, finančne, digitalne in računalniške pismenosti, komunikacije in podjetništva, slovenščine za tujce, varnosti in zdravja na delovnem mestu, boja proti stresu…
  • Programi so za vse udeležence, ki izpolnjujejo vstopne pogoje (izobrazba ISCED 3 oz. manj kot štiriletna srednja šola ter starost 45+) brezplačni, saj jih sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
  • V projektnem partnerstvu poleg CDI Univerzuma, ki je vodja projekta, sodelujejo in izvajajo programe tudi: Agora, CPU, BIC in Glotta Nova.

VREDNOST PROJEKTA:

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za področje RS znaša 18.296.818,31 EUR.

Višina sredstev v KRZS (kohezijska regija zahodne Slovenije) za Osrednjeslovensko regijo znaša 2.210.956,82 EUR od tega je namenjenih za izvedbo konzorciju CDI Univerzum 1.105.475,96 EUR.

FINANCER: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad

Noga_besedilo

Dostopnost