Gastronomija

Zakaj vpis v program GASTRONOMIJA?

Če želite svoje znanje in usposobljenost nadgraditi in je vaša osnovna izobrazba gostinske smeri (kuhar, natakar), potem lahko svoje znanje nadgradite v programu gastronomski tehnik.

V času izobraževanja se boste usposobili za sprejem naročila gostinskih storitev za individualne goste, manjše ali večje skupine, za njihovo ustrezno nastanitev, dobro počutje, za organizacijo izvedbe dogodka s sodelavci ter za obračun opravljenih storitev naročniku.

Goste boste znali sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne animacijske aktivnosti. V meni boste znali pravilno umestiti jedi, jih pripraviti in ustrezno ponuditi z izbrano pijačo ter postreči na ustrezne načine profesionalne strežbe. Naučili se boste odgovornosti, podjetnosti, poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja v dveh tujih jezikih in spretnosti poslovnega komuniciranja.

Delo GASTRONOMSKEGA TEHNIKA

Svojo poklicno kariero boste lahko gradili v manjših ali v srednje velikih gostinskih ali gostinsko turističnih podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, penzionih in drugje.

Naziv strokovne izobrazbe

gastronomski tehnik/ gastronomska tehnica

Pogoji za vpis
  • uspešno zaključena srednje poklicno izobraževanje s pridobljenim enim od nazivov srednje poklicne izobrazbe: gastronom hotelir, kuhar, natakar, kuhar-natakar, oskrbnik, kmetovalka-gospodinja, pek, slaščičar, slaščičar-konditor

ali

  • pridobljena enakovredna izobrazba po prejšnjih predpisih

in

  • zdravniško potrdilo, da ni ovir za izobraževanje po programu.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izdelek oziroma storitev in zagovor.

Letak programa Gastronomija

Dostopnost