Cenik za SPI programe

Računalnikar

  Šolnina 830,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.030,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(83,00€ + 170,00€)
283,00 €
  2. obrok do 10. obroka 83,00 €
Zaključni izpit:   220,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 14,60 €
   

Cvetličar

  Šolnina 1.000,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.200,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(100,00€ + 200,00€)
300,00 €
  2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit:   230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 22,30 €
   

Vrtnar

  Šolnina 1.000,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.200,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(100,00€ + 200,00€)
300,00 €
  2. obrok do 10. obroka 100,00 €
Zaključni izpit:   230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 22,30 €
   

Trgovec

  Šolnina 1.020,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.220,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102€ + 200,00€)
302,00 €
  2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Zaključni izpit:   220,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih  je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 17,40 €
   

Administrator

  Šolnina 1.020,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1220,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(102,00€ + 200,00€)
302,00 €
  2. obrok do 10. obroka 102,00 €
Zaključni izpit:   220,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 17,40 €
   

Bolničar – negovalec

  Šolnina 1.180,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.380,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(145,00€ + 200,00€)
345,00 €
  2. obrok do 10. obroka 115,00 €
Zaključni izpit:   220,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 26,00 €
   

Gastronomske in hotelske storitve – kuhar

  Šolnina 1.100,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.300,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(110,00€ + 200,00€)
310,00 €
  2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit:   230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
 1 KT = 26,40 €
   

Gastronomske in hotelske storitve – natakar

  Šolnina 1.100,00 €
  Vpisnina: 50,00 €
  Administrativni stroški: 150,00 €
  Skupaj 1.300,00 €
PLAČILO PO OBROKIH    
 
1. obrok + vpisnina + administrativni stroški
(110,00€ + 200,00€)
310,00 €
  2. obrok do 10. obroka 110,00 €
Zaključni izpit:   230,00 €
Ob enkratnem plačilu dobite 5 % popusta na šolnini
 
Cena izpita v predhodnih letnikih je odvisno od št. KT v posameznem modulu oz. vsebinskem sklopu.
1 KT = 26,40 €
   
Ponovni vpis v letnik 200,00€
Individualni izpitni rok 150,00€
Prilagojeno opravljanje izpita za udeležence s posebnimi potrebami 25,00 €/izpit
 Ponovno opravljanje izpita  50,00€
 Nepravočasna odjava od izpita  20,00€
 Izpis iz evidence  25,00€
 Izvedba posameznega izpita na splošni maturi za oddaljene kandidate do 150 km  50,00€

 

Dostopnost