Predšolska vzgoja

Zakaj vpis v program PREDŠOLSKA VZGOJA?

Vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je kreativen in odgovoren poklic. Je poklic, pri katerem ste vsestransko ustvarjalni, plešete, pojete in likovno ustvarjate in vsa svoja znanja, skrb in ljubezen prenašate na otroke. Znanja psihologije, pedagogike, komunikacije, pridobljena v programu Predšolska vzgoja, pa vam bodo prišla zelo prav tudi pri vzgoji svojih otrok. Po zaključenem programu se lahko zaposlite v vrtcu ali nadaljujete izobraževanje na prvostopenjskem visokošolskem strokovnem študijskem programu Predšolska vzgoja.

vzgojiteljica

Delo VZGOJITELJA/-CE PREDŠOLSKIH OTROK

Vzgojitelj/vzgojiteljica bo pri svojem delu uspešen/a, če ima veselje do dela z otroki, znanje s področja komunikacije in obvladovanje socialnih veščin. Izjemnega pomena je primeren odnos do otrok, staršev in vseh zaposlenih v vrtcu.

Naziv strokovne izobrazbe

vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolskih otrok

Pogoji za vpis

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal:

  • četrti letnik gimnazije

ali

  • zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.

Poklicna matura obsega:

1. obvezni del:

  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskega otroka.

2. izbirni del:

  • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
  • izpitni nastop in zagovor.

Letak programa Predšolska vzgoja

 

Dostopnost