RAZPIS ZA VPIS V PROGRAM OSNOVNE ŠOLE ZA ODRASLE 2023/2024

Na podlagi 8. člena Zakona o izobraževanju odraslih ZIO-1 (Uradni list RS, st. 6/2018), Center za dopisno izobraževanje Univerzum, Grošljeva 4, Ljubljana, objavlja razpis za vpis odraslih v javnoveljavni program Osnovna šola za odrasle . Na voljo je 60 vpisnih mest .

Pridružite se nam!

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpišete, če ste stari vsaj 15 let in izpolnjujte enega izmed navedenih pogojev:

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;

  • ste izpolnili osnovnošolsko obveznost po programu OŠ s prilagojenim programom (ste 9 let obiskovali OŠ), vendar osnovne šole niste zaključili;
  • ste zaključili prilagojeni izobraževalnim program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom;
  • če niste zaključili osnovnošolskega izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo vaše življenje ali zdravje;
  • če ste stari vsaj 15 let, a ni mogoče ugotoviti, če ste zaključili osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnili osnovnošolsko obveznost.

 

POSTOPEK VPISA

Za vse informacije glede možnosti in postopka vpisa smo dosegljivi preko:

V program osnovne šole za odrasle vpisujemo od 10. januarja do 19. januarja 2024 oziroma do zapolnitve prostih mest. Vpišete se osebno, v prostorih naše šole na Grošljevi 4 v Šiški, vsak dan med 9.00 in 14.00 uro, po predhodnem dogovoru z organizatorko izobraževanj.

 

 

Dostopnost