Opis tečaja

Angleškega jezika ste se že učili, a ga dolgo niste uporabljali in bi svoje znanje radi osvežili in nadgradili? Vam je znan stavek: ‘Moram se začeti učiti angleščino?’ pridružite se nam na krajšem tečaju in se ponovno preizkusite in osvežite angleško konverzacijo ter nadgradite vaše znanje.

Vsebina tečaja

Udeleženci ponovijo in nadgradijo besedišče iz začetne stopnje ter usvojijo novo besedišče povezano z aktualnimi temami iz vsakdanjega življenja. Ponovijo slovnične strukture ter usvojijo nove. Spoznajo kulturne posebnosti Velike Britanije in Amerike. Razvijajo vse štiri jezikovna spretnosti (govorjenje, pisanje, poslušanje, branje) s poudarkom na razvijanju govornega sporazumevanja.

Trajanje tečaja

Datum izvedbe usposabljanja: november 2021. Seminar se izvaja 40 ur. 

Cena seminarja:  

220,00z DDV

Prijave in informacije