Razvoj kompetenc zaprtih oseb

Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe

OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb bo v letih 2019 – 2020 CDI Univerzum skupaj s partnerji izvajal usposabljanja za pridobitev nacionalnih poklicnih kompetenc. Ponujenih je 8 programov. Poleg tega bo izvajal šest delovnih terapij za osebe z zdravstvenimi težavami. Te so:

  • Izdelava igrač iz starih oblačil,
  • Izdelava torbic iz starih oblačil,
  • Izdelava nakita iz različnih,
  • Izdelava stvari iz gline,
  • Dekupaž,
  • Risanje na svilo,
  • Izdelava voščilnic in darilnih škatel,
  • Kaligrafija, starinska pisava.

NOSILEC PROJEKTA: CDI Univerzum

PARTNERJI:

FINANCER: Ministrstvo za pravosodje in Evropski socialni sklad

CILJI oz. KRATKA VSEBINA PROJEKTA: Aktivno vključevanje oseb na prestajanju kazni zapora v usposabljanje in izobraževanje za spodbujanje enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti.

CILJNE SKUPINE: Zapornice na prestajanju kazni zapora

AKTIVNOSTI: Izvajanje priprav na NPK. Izvajanje delovne terapije (delavnice) za zaprte osebe.

REZULTATI: Usposobljene osebe po prestani kazni bodo lažje našle zaposlitev

TRAJANJE: 2019 – 31. 12. 2020

Ministrstvo_za_pravosodje Logo_EKP_socialni_sklad_SLO_slogan

Izobraževanja/usposabljanja se financirajo v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb«, Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 9 »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, prednostne naložbe 9.1 »Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti«. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija

Dostopnost