AKTUALEN TEČAJ PRIPRAV ZA CERTIFIKAT CAMBRIDGE ENGLISH FIRST (STOPNJA B2)

URNIK

Vsak torek od 16.300 do 19.00 ure. Pričetek tečaja bo 20. 11. 2018.

PRIJAVNICA

Cena tečaja

375,00€ z DDV

Opis tečaja

Tečaj je vsebinsko prilagojen pripravam na mednarodna izpita Cambridge English First (B2, FCE) in/ali Cambridge English Advanced (C1, CAE). Certifikat izda University of Cambridge ESOL Department.
V te priprave se lahko vključijo tako dijaki 2. do 4. letnika, kot tudi odrasli, ker gre za splošno angleščino. Certifikat je veljaven celo življenje in je mednarodno priznan. Udeleženci so na izpitu ocenjeni z ocenami A-F za vsako veščino posebej (slovnica, branje, pisanje, poslušanje in govorjenje), dobijo tudi celotno oceno, ki je zapisana na certifikatu. Omogoča jim lažjo in hkrati dodatno pripravo na SM ter tudi lažje vključevanje na delo ali prakso v tujini. Priznavajo ga mnoge evropske in svetovne univerze kot dokaz primernega znanja za študij v tujini. Priznava ga tudi večina angleških in ameriških delodajalcev. Stopnja B2 uradno pomeni, da oseba, ki tak certifikat opravi, tudi aktivno govori angleški jezik.

Vsebina tečaja

Osvojili boste stopnjo znanja angleščine, ki je primerna za stopnjo B2 in/ali C1. Razvijali boste razumevanje prebranih besedil in poslušanih zvočnih posnetkov. Seznanili se boste z besediščem, s slovničnimi strukturami. Seveda boste tudi vadili govorjenje in pogovarjanje v angleškem jeziku.
Celoten tečaj bo namenjen pridobivanja in utrjevanju znanj na ustreznem nivoju, ki se jih preverja na mednarodnih izpitih.

Trajanje tečaja

Tečaj se izvaja 50 pedagoških ur, po 3 pedagoške ure na srečanje.

Predavateljica

Predavateljica bo gospa Amanda Zupanc, ki je izpraševalka za izpite FCE, CAE, PET in BEC (vse stopnje) za University of Cambridge ESOL Departments. Vsako leto opravi posebno izobraževanje in online testiranje za predavanja in za izpraševalko. Ima večletne izkušnje z izvajanjem priprav.

Izpit

Udeleženci lahko izpit opravljajo na dveh pooblaščenih institucijah v Sloveniji (British Council in Mint International House v Ljubljani). Cena za izpit je povsod enaka in znaša 190,00 € za FCE in 200,00 € za CAE. To plača vsak udeleženec sam, ko se prijavi na opravljanje izpita.
K temu mednarodnemu izpitu je možno pristopiti vsak mesec. Opravlja se računalniško. Na koncu kandidat opravi še ustni izpit pred dvema uradnima izpraševalcema University of Cambridge na izbranem izpitnem centru.

Prijava in informacije