Spoštovani udeleženci in udeleženke izobraževanja,                                                                                       

z okrožnico s sproščanjem omejitvenih ukrepov v prihajajočem tednu dne 8. 4. 2021 se od ponedeljka, 12. 4. 2021,  ponovno izvaja celoten izobraževalni proces (predavanja in izpiti) in tudi vse preostale dejavnosti  v živo oz. tudi na daljavo ((za vse izobraževalne programe ter za vse letnike).  Za vstop v prostore CDI Univerzum še naprej veljajo ukrepi za preprečevanje okužb s COVID – 19.  Preverite v urniku dan prej, kako bo potekalo izobraževanje. 

Izobraževanje bo potekalo:

 • v obliki predavanj v živo, omogočen bo tudi prenos predavanj v živo, ob uri začetka predavanja, prek videokonferenčnega sistema, ter ogled posnetka; v urniku bo termin označen kot predavanje v živo s številko učilnice;
 • v obliki videokonference (pomeni, da ni predavanj v živo), predavanje bo potekalo prek videokonferenčnega sistema ob uri, ki je določena v urniku, v urniku bo posebej označeno kot videokonferenca brez številke učilnice ter
 • aktivnosti v spletnih učilnicah v obliki e-izobraževanjav urniku so termini označeni kot e-izobraževanje, kar pomeni, da ni predavanj v živo, prav tako ni prenosa v živo prek videokonferenčnega sistema ali video konference, so pa določene aktivnosti, ki jih udeleženci opravljate v spletni učilnici.

Za tehnično podporo se obrnete na Tatjano Babič, tatjana.babic@cdi-univerzum.si. V času izvedbe  predavanj in izpitov bo zagotovljeno dežurstvo in pomoč pri tehničnih težavah.

Uradne ure za udeležence so od ponedeljka do četrtka: 8.00–17.00, v petek od 8.00–14.00. Priporočljivo je, da se za osebni obisk predhodno najavite.

Središče za samostojno učenje  je odprto od ponedeljka do četrtka: 9.00–15.00, petek: 11.00–13.00; po predhodni rezervaciji učnega mesta.

Ob  vstopu od  12. 4. 2021 do preklica  na CDI Univerzum veljajo splošni higienski ukrepi:

 • predavanja/izpite/druge storitve obiskujte zdravi (brez znakov bolezni, kot so na primer okužbe dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka);
 • ne obiskujete predavanj/izpitov/drugih storitev v živo, o tem obvestite organizatorico izobraževanja, da vam omogoči izvedbo predavanj/izpitov/drugih storitev na daljavo, če v zadnjih 14 dneh:
  • imate simptome bolezni, ki so opisani v zgornji alineji ali
  • imate odločbo o karanteni ali
  • ste bili v stiku z osebo pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2 ali
  • vam je bila priporočena samoizolacija,
 • ob vstopu si razkužite roke in nosite masko, ob odhodu si razkužite roke;
 • upoštevajte medosebno razdaljo najmanj 1,5 m;
 • v učilnici je potrebna uporaba mask − masko nosite tudi  pri vstopanju v druge prostore (sanitarije, prostore informacijske pisarne, tajništva ter pisarne organizatork ter direktorja) ter pri uporabi drugih storitev (učna pomoč, Središče za samostojno učenje, svetovalna dejavnost), uporabljate mize in stole, ki so označeni za uporabo;
 • priporočamo vam, da omejite stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami s pridruženimi kroničnimi boleznimi ali imunskimi pomanjkljivostmi, saj so le-ti bolj ogroženi za težek potek bolezni, druženje namreč poveča tveganje za okužbo;
 • če imate zdravstvene omejitve ali je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, se posvetujte z izbranim osebnim zdravnikom glede obiska predavanj/izpitov in drugih aktivnosti – sporočite to tudi organizatorici izobraževanja;
 • če zbolite z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, se napotite domov (ne uporabljajte javnega prevoza), pokličite zdravnika. Če je pri vas potrjena okužba COVID-19, obvestite tudi CDI Univerzum.

Želimo vam uspešno izobraževanje!                                                             

Direktor CDI Univerzum,

Albert Štrancar, univ. dipl. teol., univ. dipl. ped.