Opis delavnice

Kaj je grafologija?

Grafologija je veda, ki analizira in preučuje človeško pisavo v povezavi z njegovimi psihološkimi značilnostmi.

Pisava izraža posameznikov karakter, njegov način razmišljanja, sposobnost objektivnega vrednotenja, talente in potenciale, stopnjo ustvarjalnosti, stopnjo samozavesti in osebne integritete, posameznikove strahove, način čustvenega odzivanja, delovanje v medosebnih odnosih in sposobnost empatije, posameznikovo produktivnost, stopnjo motivacije in nivo življenjske energije, način doseganja ciljev, stopnjo ambicioznosti, vztrajnosti in samoiniciativnosti ter še mnogo drugega.

Vsebina delavnice

Udeleženci delavnice se bodo seznanili kako pisava odraža naše misli, čustva in naše energije.
Grafologija nam pomaga v osebnem življenju, kjer lahko skozi preprosto analizo prepoznamo svoje osebnostne značilnosti in odkrivamo skrite zaklade v sebi.
V poslovnem svetu jo lahko uporabimo za oblikovanje poslovnih odločitev.

Trajanje delavnice

Delavnica se izvaja 4 šolske ure; 

Datum izvedbe: 13. 3. 2018

Cena seminarja:  

33z DDV

Informacije in prijava: