V CDI Univerzum vam nudimo različne oblike brezplačnega svetovanja, delavnice in portal za izboljšanje kompetenc za 21. stoletje.

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje svetovalne dejavnosti, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacij, prosili tudi za nekatere osebne podatke.

Več o tem preberite tukaj.

  • SVETOVANJE IN DELAVNICE ZA BREZPOSELNE IN TISTE, KATERIH DELOVNA MESTA SO OGROŽENA

CDI Univerzum vabi na brezplačno svetovanje in delavnice brezposelne osebe in tiste, katerih delovna mesta so ogrožena, več informacij si oglejte tukaj.

  • SVETOVANJE V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH

ZarnicaSodelovanje s podjetji, delodajalci in zaposlenimi:

  • izmenjava informacij o potrebah po izobraževanju in razvoju kadrov v podjetju,
  • predstavitev možnosti za izobraževanje ali usposabljanje,
  • motivacijske delavnice za vključitev zaposlenih v izobraževanje ali usposabljanje,
  • svetovanje za vključitev v izobraževanje ali usposabljanje za zaposlene ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja,
  • poglobljena svetovalna podpora.

 

 

Kontaktne osebe, svetovalke:

 

NOSILEC KONZORCIJA: Center za dopisno izobraževanje Univerzum

KONZORCIJSKI PARTNERJI:

CILJNE SKUPINE: prednostne ciljne skupine so zaposleni, starejši (45 let in več), z manj kot V. stopnjo pridobljene izobrazbe.

 

  • SVETOVALNO SREDIŠČE LJUBLJANA

Storitve Svetovalnega  središča Ljubljana so namenjene vsem, ki bi se radi izobraževali, pa ne veste kje, kako in kdaj.

Nudimo brezplačno, zaupno in strokovno pomoč pri izbiri poti do novih znanj in zaposlitev. Več informacij si lahko ogledate tukaj.

  • PORTAL – OSNOVE SPRETNOSTI IN VEŠčINE

je namenjen brezposelnim in vsem, ki želite pridobiti ali izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in samoiniciativnosti, kar naj bi prispevalo k večji zaposljivosti.  Dostop do portala.