Opis seminarja

Računovodja/računovodkinja opravlja v računovodstvu bolj zahtevna dela, kamor sodi sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelovanje poročila, izvajanje računovodskega dela v javnem sektorju, izvajanje računovodskega dela v računovodskih servisih. Celotna izvedba NPK Računovodja/ računovodkinja poteka v dveh delih. Prvi del predstavlja seminar, kjer lahko kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidat s pomočjo svetovalca pripravi portfolijo, ki ga nato nacionalna komisija ovrednoti in prizna v celoti ali pa kandidatu določi dodatne naloge za preverjanje. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tako na nacionalni ravni kot tudi na ravni EU.

Vsebina seminarja

 • Obravnava zakonskih predpisov iz računovodskega in davčnega področja
 • Naloge in kompetence računovodje
 • Obravnava ekonomskih kategorij:
  • osnovna sredstva ,
  • zaloge,
  • terjatve,
  • denarna sredstva stroški in odhodki  ugotavljanje  rezultata poslovanja z davčnim obračunom
 • Sestava računovodskih poročil

Pogoji za prijavo

 • dokončana srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba;
 • osnovno znanje knjigovodstva.

Trajanje seminarja

 • trajanje usposabljanja: 130 ur
 • datum izvedbe: 11. 3. 2020 ( število mest je omejenih)

Cena seminarja:  

884,50€ z DDV

Ugodnosti:

 • možnost plačila na 3 obroke
 • ob enkratnem plačilu dobite 5 -odstotni popust 
 • brezposelni dobite ob predložitvi potrdila iz evidence brezposelnih oseb, ki ga izda Zavod RS za zaposlovanje , 10-odstotni popust.

Informacije in prijava:

Katalog znanj in spretnosti za NPK Računovodja/računovodkinja