STROKOVNA USPOSABLJANJA

   ŠTEVILO

UR

 CENA

TEČAJA z  DDV

  • prodajna akademija
34 210,00€
  • mediacija ali mirno reševanje sporov
6 40,00€
  • retorika in komunikacijske veščine
6 40,00€
  • slepo tipkanje
25 150,00€
  • zavarovalni zastopnik
100 520,00€
  • nepremičninski zastopnik
60 488,00€
  • joomla
12 120,00€