Center za dopisno izobraževanje Univerzum v sodelovanju s Centrom za slovenščino kot drugi in tuji jezik (Oddelek za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani) izvaja izpite iz znanja slovenščine na osnovni ravni po javno veljavnem izobraževalnem programu Slovenščina kot drugi in tuji jezik. Izpiti so namenjeni vsem, ki potrebujejo javno veljavno listino o znanju slovenščine za uradne namene (na primer za delo, za pridobitev slovenskega državljanstva). 

Kako se prijavim?

Prijavnico najpozneje deset dni pred izpitnim rokom pošljete ali jo osebno izročite na CDI Univerzum (Grošljeva 4, 1000 Ljubljana). Strošek izpita je 128,10 EUR, ki ga lahko nakažete na IBAN SI56 0110 0603 0715 655 (Banka Slovenije), v sklic zapišite št. 123456789. Prijavnici priložite fotokopijo plačila. Kandidati, ki so upravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti Potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.

 Kdo opravlja izpit brezplačno?

Do brezplačnega prvega preizkusa znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni ste upravičeni državljani tretjih držav, ki ste se udeležili enotnega programa učenja slovenskega jezika v obsegu 180 ur ali 120 ur in ste bili na tečaju prisotni vsaj 80 % ur in izpolnjujete pogoje bivanja v RS. Na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, vložite zahtevek za izdajo potrdila o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja iz slovenskega jezika na osnovni ravni.

Kako je z odjavo?

Od izpita se lahko odjavite najkasneje dva dni pred izvedbo. V tem primeru ste razporejeni na naslednji rok ali se vam vrne 85 % stroškov. Če od izpita odstopi brez odjave, se morate na izpit ponovno prijaviti in ga v celoti plačati.

Kdaj so izpitni roki v letu 2020?

Izpitni rok  Datum izvedbe  Vrsta izpita  Rok prijave Prijave
Poletni rok  torek, 19. 5. 2020  – ODPADE
 pisni in ustni izpit  sobota, 9. 5. 2020
Poletni rok četrtek, 18. 6. 2020 pisni in ustni izpit  petek, 8. 6. 2020 PRIJAVI SE
Jesenski rok  torek, 15. 9. 2020  pisni in ustni izpit  sobota, 5. 9. 2020 PRIJAVI SE
Zimski rok  torek, 10. 11. 2020 ODPADE

PRESTAVLJENO NA torek, 8. 12. 2020

 pisni in ustni izpit  sobota, 28. 11. 2020 PRIJAVI SE

Kako se izpit izvaja?

Izpit iz znanja slovenščine je sestavljen iz pisnega (preverjamo slušno razumevanje, bralno razumevanje in pisno izražanje) in ustnega dela (pogovor na različne teme splošne rabe jezika). Pri obeh delih boste morali svojo identiteto dokazati z veljavnim osebnim dokumentom, ki ima sliko. Pri pisnem delu izpita boste potrebovali pisalo, drugih pripomočkov pa ni dovoljeno uporabljati. Pisni in ustni del izpita na osnovni ravni se običajno izvedeta v enem dnevu.

Kako se izpit ocenjuje?

Za pozitivno oceno morate pri vsakem delu doseči najmanj 60 % točk za raven A2 oz. 85 % točk za raven B1. Končna ocena na izpitu je opisna: opravil/a oz. ni opravil/a. Kandidati svoje rezultate na izpitu dobite najpozneje v 30 dneh od opravljanja izpita. Če izpit uspešno opravite, dobite spričevalo o izpitu iz znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika s prilogo. Če je vaš rezultat na izpitu negativen, dobite poročilo o opravljanju izpita. Vzorčni izpit in rešitve ter način ocenjevanja si lahko ogledate tukaj.

Kakšne pravice imam?

Po izvedenem izpitu si svojo izpitno dokumentacijo lahko ogledate na Izpitnem centru v Ljubljani. Za vpogled se dogovorite po e-pošti: izpitni.center@ff.uni-lj.si ali po telefonu št.: 01 241 86 47. Pritožbo zoper izpitni postopek lahko vložite v 8 dneh od opravljanja izpita, pritožbo zoper rezultat na izpitu pa v 8 dneh od prejema obvestila o rezultatu. Pritožbo naslovite na Pritožno komisijo Izpitnega centra (Izpitni center, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana).

Kje najdem še druge koristne informacije?

Kdo so kontaktne osebe na CDI Univerzum?