Skupni_logotip_TPK_CDI_MIZS_EU

 

Ponudba izobraževanj ali usposabljanj za zaposlene:

  1. Zarnica Ali znate uporabljati Urbano, parkirni avtomat, bankomat, brskati varno po internetu?
  2. Pametni telefon – brez njega danes ne gre
  3. Računalniška pismenost za odrasle (RDO), javno veljavni program
  4. Digitalno kompetentni zaposleni pospešujejo inovativnost gospodarstva
  5. Službe se veselim, saj tam nekaj za svoje zdravje naredim
  6. Znanje tujega jezika – pot do uspeha
  7. Slovenščina kot drugi in tuji jezik, javno veljavni program
  8. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj (UŽU – BIPS), javno veljavni program
  9. Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto (UŽU – MDM)

 

Kontaktna oseba:

Vse aktivnosti so brezplačne.

Letak o pridobivanju temeljnih in poklicnih kompetenc

KATALOG brezplačnih izobraževalnih programov

Brezplačno svetovanje 

 

 

 

 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 1: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.
 Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju OP 2014-2022), prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10. 1: Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10. 1. 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.