Zaključeni projekti

 
 • Program zvez in društev na področju izobraževanja odraslih in organizacije za izobraževanje odraslih v letu 2015

  Opis V okviru Programa zvez in društev na področju izobraževanja odraslih in organizacije za izobraževanje odraslih v letu 2015, CDI Univerzum organizira – UPORABA SODOBNIH IKT ORODIJ V NAMEN IZOBRAŽEVANJA […]

   
 • Portal OSV

  Portal OSV  je namenjen za pomoč brezposelnim in vsem, ki želijo pridobivati oziroma izboljšati temeljne in poklicne zmožnosti s poudarkom na krepitvi funkcionalne in digitalne pismenosti, komunikacije ter podjetnosti in samoiniciativnosti, […]

   
 •  
 • Uvajanje e-izobraževanja v programih formalnega izobraževanja (srednja šola) in OŠ za odrasle

  Aktivnosti so bile usmerjene v pripravo, organizacijo in izvedbo uvajanja kombiniranega e- izobraževanja in usposabljanja z uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije  na področju izobraževanja odraslih – OŠ za odrasle za šolsko […]

   
 • Podporne dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje v letu 2014

  V okviru podpornih dejavnosti za brezposelne ter informiranje in svetovanje za izobraževanje odraslih v letu 2014 smo nudili brezplačne dejavnosti: individualno informiranje in svetovanje, skupinsko informiranje in svetovanje ter delavnice, […]

   
 •  
 • Javni razpis za splošno neformalno izobraževanje od 2012 do 2014

  V okviru Javnega razpisa za splošno neformalno izobraževanje od 2012 do 2014, smo v sklopu 1  sodelovali skupaj  s partnerji: Mestna knjižnica Ljubljana, Socialna akademija ter Zavod Antona Martina Slomška […]

   
 • Grundtvig

  Grundtvig učno partnerstvo Lit-Tech     Uspešno smo zaključili projekt Literacy and Adult Basic Education with Information Technologies, ki je bil financiran po programu Vseživljenjskega učenja – Grundtvig učno partnerstvo. […]

   
 •  
 • CVŽU

  Center vseživljenjskega učenja Ljubljanske urbane regije (CVŽU LUR) omogoča razširjeno delovanje svetovanja in informiranja, samostojnega učenja in vseh vrst učenja z informacijsko-komunikacijsko podporo za odrasle in mladino, s poudarkom na […]

   
 • Digitalna pismenost v izobraževanju odraslih

  Poročilo o izvedbi aktivnosti o financiranju organizacij za izobraževanje odraslih v letu 2013 (pogodba št. 3330-13-054007/7). predmet pogodbe: izvedba aktivnosti na področju izobraževanja odraslih – program Osnovne šole za odrasle, […]

   
 •  
 • Teden medgeneracijskega učenja

  Povežimo se skupaj, izmenjajmo dragocene izkušnje, naučimo se kaj novega V okviru Tedna medgeneracijskega učenja, ki je potekal med 25. 11. in 30. 11. 2013 na CDI Univerzum, so potekale […]

   
 • Center medgeneracijskega učenja ljubljanske urbane regije

  Povežimo se skupaj, izmenjajmo dragocene izkušnje, naučimo se kaj novega! Na Centru za dopisno izobraževanje Univerzum smo pod skupnim pokroviteljstvom Zveze ljudskih univerz in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport […]

   
 •