Nacionalni projekti

 
 • Neformalno izobraževanje in usposabljanje 2019 – 2021

  Neformalno izobraževanje in usposabljanje za brezposelne osebe OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc sta Zavod RS za zaposlovanje in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti namenila

   
 • Razvoj kompetenc zaprtih oseb

  Okvirni sporazum o izvajanju izobraževalnih programov, NPK in delovnih terapij za zaprte osebe OPIS DEJAVNOSTI: Za razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb bo v letih 2019 – 2020 CDI Univerzum

   
 •  
 • Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022

  Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022 osrednjeslovenska regija TRAJANJE PROJEKTA: 14. 9. 2018 – 31. 10. 2022 PARTNERJI: CDI Univerzum, Grošljeva 4, 1000 Ljubljana – vodja konzorcija

   
 • Svetovanje v izobraževanju odraslih (2016 – 2022)

  OPIS DEJAVNOSTI: V okviru Javnega razpisa za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in […]

   
 •  
 • Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje (POKI)

  CDI Univerzum se je v šolskem letu 2004/05 vključil v nacionalni razvojni projekt Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije (ACS). Razvoj projekta in njegovo […]

   
 • Učna pomoč

  Učna pomoč je pomoč, ki jo potrebujejo odrasli pri samostojnem učenju in je namenjena brezposelnim udeležencem izobraževanja, ki se v okviru Zavoda za zaposlovanje izobražujejo. Število ur učne pomoči je […]

   
 •  
 • Središče za samostojno učenje

  Središča za samostojno učenje so namenjena vsem odraslim, ki jim iz kakršnih koli razlogov tradicionalno učenje in izobraževanje nista dostopna ali jim ne ustrezata. Učenje v središčih je za udeležence […]