KOLEDAR ZAKLJUČNIH IZPITOV  V ŠOLSKEM LETU 2019/20

Zimski izpitni rok
FEBRUAR 2020
Dejavnost Datum / obdobje
Rok za prijavno k zaključnemu izpitu  petek, 10. januar 2020
Rok za pisno odjavo od zaključnega izpita  ponedeljek, 4. februar 2020
Slovenščina (pisni del)  ponedeljek, 10. februar 2020
Slovenščina (ustni del)  sreda, 12. februar 2020
Zagovor izdelka oz. storitve 11. februar – 26. februarja 2020*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 28. februar 2020

 

 

Spomladanski izpitni rok
JUNIJ 2020
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 8. maj 2020
Rok za pisno odjavo od zaklučnega izpita  ponedeljek, 1. junij 2020
Priprave na zaključni izpit (slovenščina)  25. maj – 29. maj 2020*
Slovenščina (pisni del)  ponedeljek, 8. junij 2020
Slovenščina (ustni del)  sreda, 10. junij 2020
Zagovor izdelka oz. storitve  9. junij – 19. junij 2020*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  sreda, 24. junij 2020

 

 

Jesenski izpitni rok
AVGUST 2020
Dejavnost Datum / obdobje
 Rok za prijavo k zaključnemu izpitu  petek, 10. julij 2020
Rok za pisno odjavo od zaklučnega izpita torek, 18. avgust 2020
Slovenščina (pisni del)  torek, 25. avgust 2020
Slovenščina (ustni del)  četrtek, 27. avgust 2020
Zagovor izdelka oz. storitve  26. avgust – 7. september 2020*
Seznanitev kandidatov z uspehom na ZI  petek, 11. september 2020

 

* S točnim datumom in uro bodo kandidati posameznih programov seznanjeni naknadno.