DATUMI PISNIH IZPITOV IN OBDOBJE USTNIH IZPITOV OZIROMA IZPITNIH NASTOPOV V POSAMEZNEM IZPITNEM ROKU SPLOŠNE MATURE 2020

[button link=”https://www.ric.si/splosna_matura/maturitetni_koledar/” icon=”download” color=”orange” window=”yes”]Koledar splošne mature[/button]

Spomladanski izpitni rok splošne mature 2020
 • 15. november 2019
  Rok za oddajo predprijave
 • 31. marec 2020
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v spomladanskem izpitnem roku na šoli
 • 15. april 2020
  Rok za oddajo seminarskih nalog, vaj in poročil za praktični del izpita na šoli
 • 30. april 2020
  Rok za spremembo prijave (32. člen Pravilnika o splošni maturi)
 • 18. maj 2020
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 20. maj 2020
  Zadnji rok za naknadno prijavo iz opravičljivih razlogov
 • 26. maj 2020
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo
 • od 11 do 21. maja 2020
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Pisni izpiti
 • 5. maj 2020
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; I. del (izpitna pola 1 – šolski esej)
 • 30. maj 2020
  Angleščina 
 • 1. junij 2020

Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščina kot materinščina; II. del (izpitna pola 2)

 • 2. junij 2020
  Filozofija, psihologija, sociologija
 • 3. junij 2020
  Biologija
 • 4. junij 2020
  Geografija
 • 5. junij 2020
  mehanika, elektrotehnika, računalništvo, biotehnologija, ekonomija, materiali, likovna teorija, glasba, sodobni ples, teorija in zgodovina drame in gledališče
 • 6. junij 2020
  Matematika
 • 8. junij 2020
  Umetnostna zgodovina
 • 9. junij 2020
  Nemščina, Francoščina**
 • 10. junij 2020
  Zgodovina
 • 11. junij 2020
  Ruščina, latinščina, grščina
 • 12. junij 2020
  Fizika
 • 15. junij 2020
  Italijanščina, drugi jeziki na NMO (slovenščina v Prekmurju, slovenščina v Slovenski Istri, madžarščina v Prekmurju ali italijanščina v Slovenski Istri), informatika, francoščina**
 • 16. junij 2020
  Španščina, francoščina
 • 14. junij 2020
  Kemija
Ustni izpiti mature od 15. do vključno 23. junija 2020*

*OPOMBA: V skladu z Okvirnim koledarjem splošne in poklicne mature lahko šola le izjemoma organizira ustne izpite 6. junija in 13. junija 2020.

 • 13. julij 2020
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 16. julij 2020
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 17. do 29. julija 2020
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo

 

Jesenski izpitni rok 2020
 • 14. julij 2020
  Zadnji rok za prijavo kandidatov k splošni maturi in k izpitu iz maturitetnega predmeta v jesenskem izpitnem roku na šoli
 • 14. avgust 2020
  Zadnji rok za poznejšo prijavo iz upravičenih razlogov
 • 20. avgust 2020
  Zadnji rok za predložitev dokazil oziroma pisno odjavo na šoli.
Pisni izpit
 • 24. avgust 2020
  Slovenščina ali italijanščina kot materinščina ali madžarščin kot materinščina; I. in II. del (izpitna pola 1 – šolski esej, izpitna pola 2)
 • 25. avgust 2020
  Matematika
 • 26. avgust 2020*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 27. avgust 2020*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 28. avgust 2020*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti
 • 31. avgust 2020
  Glasbeni stavek – izpitna pola A
 • 39. avgust 2020*
  Tuji jeziki in izbirni predmeti

* OPOMBA: Kandidat dobi individualni razpored opravljanja izpitov splošne mature na šoli.

 • 31. avgust in 1. september 2020
  Izpitni nastopi pri glasbi in sodobnem plesu
Praktični del izpita

Šola v skladu s pravili pripravi in objavi načrt izvedbe praktičnega dela izpita

 • 20. avgust 2020

Zadnji rok za oddajo izdelkov praktičnega dela izpita učitelju na šoli

 • 3. september 2020
  Kandidati se seznanijo s točkami praktičnega dela izpita
 • 6. september 2020

Zadnji rok za ugovor na število doseženih točk pri praktičnem delu izpita splošne mature.

Ustni izpiti od 24. avgusta do vključno 3. septembra 2020
 • 17. september 2020
  Seznanitev kandidatov z uspehom pri splošni maturi
 • 21. september 2020
  Zadnji rok za pisno zahtevo po vpogledu v izpitno dokumentacijo
 • Od 23. do 30. septembra 2020
  Vpogledi v izpitno dokumentacijo
Drugi datumi
 • 1. oktober 20208 in 5. februar 2019
  Objava tematskih sklopov v skladu z MIK SM 2021
 • 14. januar 2020
  Zadnji rok za oddajo vloge za vračanje izpitne dokumentacije kandidatu splošne mature 2019

 

Dodatne informacije:

Irena Natek

317_e_mail: irena.natek@cdi-univerzum.si

318_tel: 01/583 92 90

: vsako sredo, od 11:00 – 12:00, v sobi 28

Kje nas najdete